Nová výzva ICT a sdílené služby

V polovině října 2016 bude otevřena druhá výzva v programu ICT a sdílené služby. Díky tomuto programu je možné získat podporu na: mzdy vývojových pracovníků nákup HW a SW vybavení nájem prostor služby odborných poradců

Mimořádné vyhlášení II. výzvy programu Potenciál

Ke konci měsíce července, by mělo dojít k vyhlášení mimořádné výzvy v programu Potenciál. Program je zaměřen na podporu investic do podnikového zázemí společností s cílem navýšení kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. V rámci této výzvy je pro podniky vyčleněno bezmála 1,5 mld. korun. Dotaci bude možné získat například na pořízení hardwaru a softwaru, či na … Continued

Podpora na poskytování krátkodobých stáží

V průběhu léta bude možno žádat o podporu na realizaci stáží studentů pod názvem „Cesta pro mladé“. Tento projekt bude navazovat na úspěšný projekt „Stáže pro mladé“. Firmy tak opět získají možnost, vyzkoušet si budoucí pracovníky z řad studentů, a pokud projeví zájem tak budou moci s vybranými stážisty uzavřít pracovněprávní vztah.

Aktualizován harmonogram OP PIK

Dne 19. 5. 2016 byl konečně oficiálně zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK. Dle nově dostupného harmonogramu by mělo dojít k vyhlašování nových výzev následujícím způsobem: 9/2016 II. výzva Marketing II. výzva Školící střediska II. a III. výzva ICT a sdílené služby II. výzva Nemovitosti II. výzva Partnerství znalostního transferu II. výzva Spolupráce – Technologické platformy III. výzva … Continued

Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK

1. června 2016 vejdou v platnost nová Pravidla pro výběr dodavatelů OPPIK. Nově mají zadavatelé povinnost uveřejnit opravné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek v případě, že dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídky, termín lze prodloužit i bez změny zadávacích podmínek. Další změnou je například zavedení povinnosti informovat o výsledku výběru i vyloučené dodavatele včetně odůvodnění a … Continued

Další výzvy na podporu IT firem již v srpnu 2016

Již na srpen 2016 je plánováno vyhlášení další výzvy se zaměřením na podporu ICT sektoru. Bude možno čerpat podporu na vývoj software, budování a modernizaci datových center a vytváření tzv. center sdílených služeb. Podpora: 1-200mil Kč. Oprávněný žadatel: firmy bez rozdílu velikosti, které mají pobočku mimo hl. m. Prahu (sídlo společnosti může být v Praze). Pro … Continued

Další výzvy na podporu marketingových aktivit směrem do zahraničí již v květnu 2016

Již na květen 2016 je plánováno vyhlášení další výzvy se zaměřením na podporu marketingových aktivit formou účasti na zahraničních veletrzích. Bude možno čerpat podporu na účast na zahraničním veletrhu (pronájem plochy, stavba stánku, marketingové materiály, doprava vystavovaných exponátů. Podpora: 200tis. – 5mil Kč. Oprávněný žadatel: malé a střední firmy, které mají pobočku mimo hl. m. … Continued