Mimořádné vyhlášení II. výzvy programu Potenciál

Ke konci měsíce července, by mělo dojít k vyhlášení mimořádné výzvy v programu Potenciál.

Program je zaměřen na podporu investic do podnikového zázemí společností s cílem navýšení kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. V rámci této výzvy je pro podniky vyčleněno bezmála 1,5 mld. korun. Dotaci bude možné získat například na pořízení hardwaru a softwaru, či na nákup strojů a laboratorních vybavení, sloužících k vývoji nových produktů.