Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK

1. června 2016 vejdou v platnost nová Pravidla pro výběr dodavatelů OPPIK. Nově mají zadavatelé povinnost uveřejnit opravné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek v případě, že dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídky, termín lze prodloužit i bez změny zadávacích podmínek.

Další změnou je například zavedení povinnosti informovat o výsledku výběru i vyloučené dodavatele včetně odůvodnění a zrušení povinnosti veřejného otevírání obálek u zakázek, které jsou zadávány formou elektronické aukce. Na rozdíl od původního znění mohou být předmětem kontroly na místě i další dokumenty, které zadavatel nevkládal do MS 2014+. Celé znění nových Pravidel je zveřejněno na webových stránkách CzechInvestu.