OP PIK: Aplikace pro mezinárodní projekty

11. března byla vyhlášena další výzva v programu Aplikace. Podpořeny budou pouze projekty zapojené do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSme. Příjem žádostí probíhá od 11. března do 30. dubna 2016. Projekty budou hodnoceny až po uzávěrce příjmu žádostí.
Co je IraSME?  IraSME (International research activities by SMEs) je síť národních ministerstev a agentur, které administrují národní nebo regionální dotační programy. Cílem je podpora mezinárodních výzkumných projektů a spolupráce mezi malými a středními podniky a výzkumnými organizacemi. Žadatelem musí být minimálně 2 MSP z různých regionů, které jsou do sítě zapojeny. Žadatelé pak podávají společnou žádost v angličtině.