OP PIK: Technologie – výzva III: příjem žádostí se uzavře 19. 1.2016

Příjem plných žádostí v programu Technologie měl původně trvat až do 4. května. S ohledem na velký zájem o dotace na nákup strojů bude příjem trvat pouze do 19. ledna do 8:00. Zájemci o dotaci tak mají poslední den na dokončení a finalizaci svých projektů. Po osmé hodině ráno dne 19. ledna již nebude možné žádosti o dotaci EU v programu Technologie podávat.