Podnikové vzdělávání zaměstnanců – výzva 43

Dlouho očekávaná výzva Podnikové vzděláváí zaměstnanců by měla být vyhlášena 15.6 2016.

V rámci této výzvy bude možno vzdělávat zaměstnance podniků v obecných a odborných kompetencích.