Podpora na poskytování krátkodobých stáží

V průběhu léta bude možno žádat o podporu na realizaci stáží studentů pod názvem „Cesta pro mladé“. Tento projekt bude navazovat na úspěšný projekt „Stáže pro mladé“. Firmy tak opět získají možnost, vyzkoušet si budoucí pracovníky z řad studentů, a pokud projeví zájem tak budou moci s vybranými stážisty uzavřít pracovněprávní vztah.