OPZ: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)

Vzdělávání zaměstnanců ve firmách nabývá na důležitosti. Pokud i Vy patříte mezi zaměstnavatele, kteří chtějí mít kvalifikované zaměstnance, neváhejte využít příležitosti získání dotace na školení, které pro Vás může být v podstatě zadarmo. Z EU fondů lze totiž získat dotaci až na 100 % nákladů na vzdělávací projekt. „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)“ navazuje na sérii projektů s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání zaměstnanců těch firem, které mají na trhu stabilní pozici s možností růstu. O příspěvek mohou žádat všichni podnikatelé (malé, střední i velké firmy, dále OSVČ), kteří mají své provozovny mimo hl. m. Praha. Podnikům bude umožněno získat finanční příspěvek na rozvoj vzdělání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců a to po celou dobu jejich školení. Vzdělávací aktivita může trvat nejdéle 18 měsíců s maximální čerpanou měsíční částkou 500 000 Kč.